Често задавани въпроси

Какво е „Доставка на Интернет“?

Услугата ИНТЕРНЕТ ПО КАБЕЛ се осъществява посредством изградената от Евронет опорна оптична инфраструктура тип FttB (Fiber to the Building). Основни предимства на услугата са: значително по-високо качество в сравнение с обикновения комутируем достъп, практически неограничен времеви достъп до Интернет, без необходимост от телефонна линия, гъвкаво планиране на потреблението, възможност за свързване на локална мрежа към Интернет, което позволява едновременна работа на повече от един потребител в мрежата.

Как да се включа към Евронет?

Техническите параметри на услугата ограничават нейната достъпност само в определени райони в града. Свържете се с нас на 0700 300 69 или посетете офисите на Евронет, за да получите конкретна информация за възможностите и изискванията за осигуряване на услугата до Вашия офис или дом.

Можете да проверите дали Евронет има покритие във Вашия район на страницата Покритие.

Каква е скоростта на услугата?

Скоростта на достъп и трансфер на данни e в зависимост от натовареността в момента.
Разбира се, тази скорост зависи от скоростта, която поддържа отсрещния сървър.

Какво е рутер?

Най-просто казано рутер или още наричан маршрутизатор е устройство, чрез което комуникират две различни мрежи. Може също така да бъде използван и за firewall.

Какви са PPPoE настройките?

Моля да запишете потребителското си име и парола на сигурно място!
Не ги споделяйте с никого!
Клиенти, използващи рутери за връзка с мрежата на Евронет – моля опитайте да конфигурирате сами с потребителските настройки. При нужда от помощ не се колебайте да се свържете с нашия център за поддръжка на тел. 0700 300 69.

Как да се свържа с PPPoE под Windows XP?

За да инсталирате този протокол следвайте следните стъпки:

На десктопа (екрана на монитора) кликнете с десен бутон на мишката върху иконката „My Network Places“ и изберете „Properties“. В отворилия се прозорец кликнете с десен бутон върху „Local Area Connection“ и изберете „Properties“:

Изберете от менюто в ляво „Network Task“: “Create a new connection”.

Натиснете бутона „Next >“, след което ще се отвори прозорецът за избор на връзка Network Connection Type“:

Натиснете бутона „Next >“, след което ще се отвори прозорецът „Getting Ready“:

Изберете “Set up my connection manually”, натиснете бутона „Next >“, след което ще се отвори прозорецът „Internet Connection“:

Изберете “Connect using a broadband connection that requires a user name and password”, натиснете бутона „Next >“, след което ще се отвори прозорецът „Connection Name“:

В бялото поле за “ISP Name” въведете “Evronet”, натиснете бутона „Next >“, след което ще се отвори прозорецът „Internet Account Information“:

В бялото поле за “User name” въведете Вашето потребителското име, за “Password” въведете Вашата парола, за “Confirm password” въведете отново Вашата парола, натиснете бутона „Next >“, след което ще се отвори прозорецът „Completing the New Connection Wizard“:

Изберете “Add a shortcut to this connection to my desktop, натиснете бутона „Finish“, след което ще се отвори прозорецът за връзка към Интернет:

Можете да отметнете опцията „Save this user name and password for the following users:“, за да не ви кара да ги попълвате отново следващия път, когато решите да се свържете към Интернет.
Натиснете бутона „Properties“, след което ще се отвори прозореца “Evronet Properties”.
В бялото поле за “Service name:” въведете “evronet”, натиснете бутона „OK“, след което ще се върнете към прозореца за връзка към Интернет:
Свързването става чрез натискането на бутона „Connect“.

Как да се свържа с PPPoE под Windows Vista, Windows 7 и Windows 8?

За да инсталирате този протокол следвайте следните стъпки:

1. От старт менюто Избирате Control Panel

2. В новопоявилия се прозорец избирате менюто Network and Internet

3. Избирате менюто Network and Sharing Center

4. От лентата със задачи в ляво избирате Set up a connection or network

5. От появилия се прозорец избирате Connect to the Internet, след което натискате Next.

6. Избирате радио бутона No, create a new connection, след което натискате Next.

7. Избирате Broadband (PPPoE)

8. В новопоявилия се прозорец въвеждате потребителското си име,
парола и име за новосъздадената връзка. При натискане на бутона Connect, автоматично ще се стартира новата връзка за достъп до Интернет.

9. Ако всичко е нормално ще Ви се изпише You are connected to the Internet.

Как да се свържа с PPPoE под Linux?

За да инсталирате този протокол следвайте следните стъпки:
1. Изтегля се пакета „rp-pppoe“ от адрес:
http://www.roaringpenguin.com/files/download/rp-pppoe-3.8.tar.gz
 2. След изтеглянето го записвате в /usr/local/src и изпълнявате следните стъпки:
„cd /usr/local/src“
„tar zxvf rp-pppoe-3.5.tar.gz # За версия rp-pppoe-3.5.tar.gz“
„cd rp-pppoe-3.5/src“
„./configure“
„make“
„make install“
3. Проверете дали интерфейса ви е вдигнат, aко не е използвайте една от следните команди:
„ifconfig eth0 up“
„ip link set up eth0″
Ако имате повече мрежови карти, може да се наложи да замените eth0 с eth1.
 4. След като вече сте го инсталирали следва конфигурацията на rp-pppoe.
 5. Стартирате скрипт за конфигуриране:
 /usr/sbin/pppoe-setup
 6. Отговаря се на поредицата въпроси:
6.1. >>> Enter your PPPoE user name (default username@pppoeserver):
Напишете потребителското си име.
6.2. >>> Enter the Ethernet interface connected to the PPPOE
 For Solaris, this is likely to be something like /dev/hme0.
 For Linux, it will be ethn, where ‘n’ is a number.
 (default eth0):“
Пишем интерфейса, чрез който се свързваме с интернет. Пример за отговор е: eth0 или eth1
 6.3. Do you want the link to come up on demand, or stay up continuously?
 If you want it to come up on demand, enter the idle time in seconds
 after which the link should be dropped. If you want the link to
 stay up permanently, enter ‘no’ (two letters, lower-case.)
NOTE: Demand-activated links do not interact well with dynamic IP
 addresses. You may have some problems with demand-activated links.
 >>> Enter the demand value (default no)
В общия случай, се натиска само Enter, за да се премине към следващия въпрос.
6.4. Please enter the IP address of your ISP’s primary DNS server.
 If your ISP claims that ‘the server will provide DNS addresses’,
enter ‘server’ (all lower-case) here.
 If you just press enter, I will assume you know what you are
 doing and not modify your DNS setup.
 >>> Enter the DNS information here:
Напишете: 78.159.128.2
 6.5. Please enter the IP address of your ISP’s secondary DNS server.
 If you just press enter, I will assume there is only one DNS server.
 >>> Enter the secondary DNS server address here:
Напишете: 78.159.128.3
Натискате Enter за да продължите към следващ въпрос.
6.6. >>> Please enter your PPPoE password:
Въвеждате парола си.
6.7. >>> Please re-enter your PPPoE password:
Повторно въвеждате паролата си.
6.8. The firewall choices are:
 0 – NONE: This script will not set any firewall rules. You are responsible for ensuring the security of your machine. You are STRONGLY recommended to use some kind of firewall rules.
 1 – STANDALONE: Appropriate for a basic stand-alone web-surfing workstation
 2 – MASQUERADE: Appropriate for a machine acting as an Internet gateway
 for a LAN
 >>> Choose a type of firewall (0-2):
В общия случай, се отговаря с 0
 6.9. ** Summary of what you entered **
 Ethernet Interface: eth0
 User name: username
 Activate-on-demand: No
 Primary DNS: 83.148.99.2
 Firewalling: NONE
 >>> Accept these settings and adjust configuration files (y/n)?
Отговаряме с Y и с това се приключва с конфигурирането.
7. Редактираме с текстов редактор конфигурационния фаил: „/etc/ppp/pppoe.conf“
7.1. Отивате на ред: SERVICENAME=““ и попълнете „evronet“.
8. Свързването към PPPоE сървъра става чрез стартиране на следния скрипт:
 /usr/sbin/pppoe-start
 8.1 При успешно свързване, трябва да видите надпис: „Connected!“
8.2 Ако връзката е неуспешна, се извежда:“ …………….TIMED OUT “
9. Прекъсване на работата става чрез следния скрипт:
 /usr/sbin/pppoe-stop
 10. Други бележки
10.1. За да е възможна връзка със PPPOE сървъра, е необходимо в Linux ядрото да има PPP подръжка.
10.2. Ако при опит за влизане в интернет се изведе съобщение:
pppoe-start: There already seems to be an PPPOE connection up (PID 1447)
трябва да се изпълни скрипта:
 /usr/sbin/pppoe-stop
и едва тогава:
 /usr/sbin/pppoe-start
 11. Bъзможни проблеми и отстраняването им:
С командата: ifconfig проверете дали има вдигната ppp връзка. В повечето случаи това е device ppp0.
С командата: route -n проверете рутинг таблицата. Трябва да има назначен default fateway използващ създадената връзка (ppp0).
Ако това не е така, то погледнете скрипта /etc/ppp/ip-up, където тази конфигурация се задава. Ако не съществува – създайте го.

Как да се свържа с PPPoE под MacOS

Настройване на PPPoE конекция в MAC OS X ( версия 10.5 и по-нови)
1. В “Мenu Bar”-а се избира иконката “Apple” и от падащото меню се избира “System Preferences…”.

2. В “System Preferences” се избира “Network”.

3. Избира се бутона “+” (Create a new service), намиращ се в долния ляв ъгъл на появилия се прозорец.

4. Избира се “Interface” > “PPPoE”.

5. Oт опцията “Ethernet” се избира физическия интерфейс, по който ще се осъществява конекцията. Изберете “Ethernet” ако LAN кабела влиза директно в компютъра или “AirPort” ако конекцията ще се осъществява през безжичната мрежа.

6. В полето “Service Name:” се слага име на конекцията в зависимост от предпочитанията на клиента. Натиска се бутона “Create”.

7. След като се появи конекцията в списъка от лявата страна се избира и се попълват клиентските данни. Полето “PPPoE Service Name:” се оставя празно, след което се попълват Потребителското име (1) и Паролата (2). Слагат се отметките на “Remember this password” (3) и “Show PPPoE status in menu bar” (4) и се натиска бутона “Apply” (5).

8. От “Menu bar”-а се избира иконката с конекциите и се стартира конекцията, която беше настроена в предишните стъпки.

Как да изключа TCP/IP протокола в MAC OS X?

Изключване на TCP/IP протокола в MAC OS X ( версия 10.5 и по-нови)
1. В “Мenu Bar”-а се избира иконката “Apple” и от падащото меню се избира “System Preferences…”.

2. В “System Preferences” се избира “Network”.

3. При свързване с LAN кабел.
3.1. Избира се “Ethernet” конекцията.

3.2. От падащото меню “Configure IPv4” се избира “Off”.

3.3. Натиска се бутона “Apply”.

4. При свързване през безжичната мрежа:
4.1. Избира се конекцията на безжичната карта “AirPort” и се натиска бутона “Advanced…”.

4.2. Избира се опцията “TCP/IP” в горната част на прозореца.

4.3. От падащото меню “Configure IPv4” се избира “Off”. Натиска се бутона “OK” и след това бутона “Apply” в основния прозорец.

Мога ли да се обърна за техническо съдействие към Евронет за поддръжка на компютърната ми система или локална мрежа?

Евронет отговаря за правилното функциониране на мрежовите съоръжения до входната точка в офиса или дома на конкретния абонат. Компютърните системи и локалната мрежа на клиентската организация не са предмет на техническа поддръжка от страна на интернет доставчика. Въпреки това, в случаите когато се наложи техническо съдействие, услугата се заплаща допълнително по цени определени в ценовата листа на Евронет.

Настройка на рутер ( купен от Евронет ) - 10 лв.
Настройка на рутер ( собственост на клиента ) - 20 лв.
Проблем с настройките на клиента по негова вина - 10 лв.
Наличие на софтуерен проблем в ползвания от клиента хардуер - 10 лв.
Липса на връзка поради вмешателство на клиента във вътрешното си окабеляване - 10 лв.
Счупен конектор на кабела - 5 лв.
Допълнително вътрешно окабеляване по молба на клиента - 0,80 ст. на метър + 5 лв. посещение 

Пингът до международен трафик е бавен

В този случай най-вероятните причини са:

  1. Имате вирус който задръства Вашата международна линия.
  2. Нямате вирус, но пък сте пуснали пиър2пиър програми, чрез които отново задръствате Вашата международна линия.
  3. Нямате вирус, нямате и пиър2пиър програми, но пък теглите/ъплоудвате информация през HTTP/FTP/даунлоуд акселератор или някакви други програми/протоколи.
  4. Просто по някакъв начин си използвате международната линия.
  5. Възможно е да има цялостен проблем с международната свързаност за повече информация се свържете с нас на телефон 0700 300 69.

Ако от едни международни сайтове свалям бавно, а от други бързо, това на какво може да се дължи?

Най-вероятните причини за този проблем са:

  1. Въпросният сайт има някакви ограничения.
  2. Въпросният сайт има някакви технически проблеми.
  3. Връзката между въпросния сайт и неговия доставчик е натоварена.
  4. Връзката между доставчика на въпросния сайт и друг доставчик, през който минавате за да стигнете до сайта.

Интернета ми е бавен. Имам ли вирус?

Твърде вероятно. На практика освен вирусите, така и голям брой ad-ware(спонсорирани от реклами програми), могат да генерират огромен паразитен трафик, който чувствително ще забави връзката Ви.

Кога трябва да заплатя за следващия месец?

Месечната абонаментна цена се предплаща. Следващата си такса трябва да заплатите след изтичането на 31 дни от последната дата, в която сте извършили плащането. Таксата си можете да заплатите във всеки един от нашите офиси.

В случай, че не сте заплатили навреме таксата, интернет достъпа Ви ще бъде преустановен след изтичането на 31-вия ден.

Мога ли да си спра Интернета временно?

Да, можете да го спрете с едномесечно предизвестие.