За Евронет

Евронет 

е компания в сферата на телекомуникациите, която функционира на българския пазар от 1997г.. В София предлага достъп до интернет за частни и корпоративни клиенти, както и доставчици на едро.
В голямата гама услуги предлагани от нас има още, колокиране на сървъри, виртуални сървъри, МАН пренос и много други. Осигурена е денонощна (24-часова) поддръжка от нашите специалисти.
Кабелната мрежа има национален териториален обхват и е лицензирана от КРС, като далекосъбщителна мрежа за пренос на данни.


Наши партньори и клиенти са едни от водещите компании в България и чужбина.

Стратегията на компанията е фокусирана върху осигуряването на високо качество на обслужване (при използване на най-модерно техническо оборудване), услуги с добавена стойност и няколко възможности за плащане улесняващи потребителите.
Основната мисия на Евронет е да бъде отзивчив и конструктивен партньор, прилагайки проактивен и гъвкав подход при предоставянето на нашите услуги.