Интернет

Интернет

EVRONET предоставя на клиента достъп до глобалния Интернет (пълен набор международни маршрути). Услугата предоставя най-пряка свързаност и гарантирани, симетрични скорости и е насочена към клиенти, които се нуждаят от надеждност и непрекъсваемост на Интернет услугата, която е критична за техния бизнес.

Извън вътрешната си мрежа, EVRONET маршрутизира клиентския трафик през директните си пиъри и ако трафика е до трети мрежи, с които няма директен пиър – през подбрани от EVRONET един или повече Tier1 доставчици, предоставящи транзитен пренос. С цел подобряване на качеството на услугите, EVRONET постоянно добавя директни пиъри и Tier1 доставчици към мрежата си.

Вътре в мрежата на EVRONET услугата е защитена като се маршрутизира през две или повече паралелни трасета във всяко едно направление.

Предимства

 • Напълно гарантиран капацитет;               
 • Симетричност – еднакво висока скорост на входящ и изходящ трафик;
 • Високоскоростна, сигурна и надеждна услуга;
 • Използване на оптична преносна среда за осигуряване на максимално качество;
 • Пълен набор от международни маршрути, използващи принципа на най-пряка свързаност;
 • Връзка към два независими рутера за международното и два за българското Интернет пространство, с цел 100% гарантиране на услугата;
 • Проактивен контрол и поддръжка на мрежата от висококвалифицирания инженерен екип на EVRONET;


Технически параметри и поддръжка

 • Директна свързаност с най-значимите Tier-1 доставчици;
 • Присъствие в четирите най-големи Internet Exchange точки в Европа – Франкфурт, Амстердам, Лондон и Париж;
 • Над 100 директни пиъринг партньори;
 • Уеб базирана, автоматизирана система за наблюдение на мрежата на Cacti;
 • Известяване за проблеми, регистрация и препоръка за разрешаването им;
 • Регистрация на действията предприети за разрешаването на проблема и своевременно известяване на клиентите за статуса на разрешавания проблем;
За цени и информация относно предлаганите продукти може да ни пишете на sales@evro.net или да се свържете с нас на тел. 0700 300 69.