IPv4 адреси

IPv4


IP адресът е уникален номер, много наподобяващ телефонен номер, който се използва от машини (обикновено компютри), за да се свързват едни с други, когато изпращат информация през Интернет или локална мрежа, използвайки Интернет протокол (IP). Той позволява на машините, които изпращат информацията, да знаят къде да я изпращат, а на машините, които получават информацията, да знаят, че тя идва от желаното местоназначение.

Разполагаме с голям брой IPv4 адреси, които можем да даваме под наем на своите клиенти.
За допълнителна информация може да се свържете на националния ни телефон - 070030069 или да пишете на търговския ни отдел - sales@evro.net.