MAN

MAN

Услугата MAN (Metropilitan Area Network) е селищна/градска оптична мрежа, работеща по Ethernet протокол.

Посредством услугата се свързват отделни сегменти от локална мрежа на един клиент или мрежи на различни клиенти в една виртуална локална мрежа – VLAN в рамките на едно населено място.

Използваната Ethernet технология дава свобода на клиентите за избор на IP адресно пространство, начин на маршрутизиране, метод за наблюдение и приоритет на управление. Използването на Ethernet позволява преноса и достъпа до мрежата да се осъществят, чрез една технология.
Това от своя страна води до намалени разходи на потребителите, на които не се налага да закупуват скъпи крайни устройства за да свързват своите отдалечени мрежи.

Освен представените предимства, Селищната оптична мрежа (MAN) се използва и като високоскоростна алтернатива на линия за достъп за услугите на: Междуселищен пренос, телефон, достъп до международен интернет, достъп до локален интернет и др..

За цени и информация относно предлаганите продукти може да ни пишете на sales@evro.net или да се свържете с нас на тел. 0700 300 69.