VPN

VPN

IP VPN е виртуална частна мрежа, базирана на IP протокол, която осигурява висококачествено и ефективно решение за свързване на географски отдалечени офиси на една компания в единна корпоративна мрежа.

Услугата е насочена към корпоративни клиенти с офиси в страната и чужбина, които използват общи информационни ресурси. С изграждането на VPN, корпоративните клиенти и международни партньори на EVRONET, получават гарантиран и защитен пренос на данни, вътрешно-корпоративен телефонен трафик, централизиран достъп до Интернет и видеотрафик.

Чрез приоритизиране на различните видове клиентски трафик се постига надеждност за критичните бизнес приложения, както и ценова ефективност.

Опорната мрежата на EVRONET е базирана на Multi-Protocol Label Switching (MPLS) технология, предоставяща оптимални решения на клиентите. IP VPN услугата се предоставя чрез защитена национална и международна мрежа, изградени в пръстеновидна структура, която гарантира оптимална сигурност и наличност на услугите.

Предимства:
◾Оптималното решение, гарантиращо надеждна географски разпределена мрежа;
◾Максимална защита на бизнес информацията от непозволен достъп и външна злоупотреба;
◾Значително подобряване на времето за обмен на информация, управлението и контролът на фирмената комуникация;
◾Цялостно решение, напълно отговарящо на специфичните клиентски нужди;
◾Възможност за заделяне на скорост (пропускателна възможност) и приоритизиране на приложенията;
◾Възможност за интеграция на множество различни софтуерни приложения: финансови; e-mail, оповестяване, системи за управление на ресурси (ERP), системи за управление на взаимоотношения с клиенти (CRM) и много други;
◾Възможност за дефиниране и приоритизират на различни типове мрежов трафик и така да се гарантира качество на комуникацията според корпоративните нужди;

Технически параметри и поддръжка:
◾Гарантирани параметри за качество на услугата: загуба на пакети, джитер, времезакъснения и др.;
◾Висока степен на достъпност на услугата, осигурена чрез изграждане на резервирани трасета на услугите за пренос;
◾Споразумение за ниво на техническо обслужване, с което EVRONET гарантира качеството на услугата;
◾Професионален мрежов дизайн на IP виртуалната мрежа на клиента, изпълнен от сертифицирани мрежови специалисти;
◾Денонощна поддръжка 24х7х365 на мрежата на клиента от Network Operations Center (NOC) на EVRONET;

За цени и информация относно предлаганите продукти може да ни пишете на sales@evro.net или да се свържете с нас на тел. 0700 300 69.